Disclaimer

Disclaimer 

 

Copyright

 

Disclaimer

 

De Apeldoornse Wandel Federatie is uitgever van deze website. De uitgever van deze website besteed de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden is. Desondanks is het mogelijk dat er op deze website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen, mocht u dit constateren meld dit dan aan ons.

De uitgever van deze site aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken en/of verspreiden van deze informatie.

De uitgever van deze website aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortvloeit uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker.

Informatie op de websites waar naar wordt verwezen of gelinkt, wordt slechts incidenteel door ons geanalyseerd. De Apeldoornse Wandel Federatie geeft geen garanties met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van de sites c.q. links, noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor direct of indirect geleden schade welke hieruit voortkomt.

 

Auteursrecht

 

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens, plaatjes, foto's, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever van deze site en na duidelijke bronvermelding. Indien informatie op deze site zonder vooraf vooraf toestemming van de uitgever wordt overgenomen kan de uitgever gerechtelijke stappen ondernemen.

Aangesloten wandelsportverenigingen en/of wandelsportorganisaties mogen berichten van de website zonder vooraf toestemming, overnemen van deze website, voor gebruik op hun eigen website of clubblad, mits bij ieder gebruikt artikel een verwijzing en een link wordt geplaatst naar de website van de Apeldoornse Wandel Federatie. Bij vermelding in een clubblad dient duidelijk de bron te worden vermeld.

 

 

CopyrigC

Login

Nieuws

73e A4D Ugchelen 16 tot en met 19 mei

Op dit moment hebben alle scholen en groepen die zich hadden aangemeld, zich ingeschreven. de tussenstand tot nu toe is 2786 ingeschreven deelnemers. A.s. donderdag hebben de individuele wandelaars de gelegenheid zich in te schrijven voor de 73e A4D van Ugchelen (16 tot en met 19 mei) U kunt zich inschrijven bij v.v. Albatross van 19:00 tot 21:00 uur. Hopelijk tot ziens.

..........................................................................

2017-05-09

Lees meer

Is de 73e A4D van Ugchelen tevens de laatste ??

..........................................................................

2015-10-28

Lees meer